SAISON 1- EPISODE 7

Chalom Bait-Saison1- Episode 7 from admour Tchernobyl on Vimeo.

SAISON 1- EPISODE 6

SAISON 1- Episode 6 from admour Tchernobyl on Vimeo.

SAISON 1- EPISODE 5

Chalom Bait- Saison 1 -Episode 5 from admour Tchernobyl on Vimeo.

SAISON 1- EPISODE 4

Chalom Bait- Saison 1 -Episode 4 from admour Tchernobyl on Vimeo.

SAISON 1-EPISODE 3

Chalom Bait- Saison 1- Episode 3 from admour Tchernobyl on Vimeo.

 SAISON 1-EPISODE 2


Chalom Bait : épisode 2 from admour Tchernobyl on Vimeo.

 SAISON 1-EPISODE 1

Interdit aux femmes from admour Tchernobyl on Vimeo.

TEASER : ON S’AIME… OU PAS?

L’AMOUR POUR TOUJOURS ! from admour Tchernobyl on Vimeo.